Art & Spirituality


mandukya

mandukya upanishad
arrow


Desenhos
Tal como os pensamentos vão e vêm, assim os desenhos se sucedem uns aos outros. A preto e branco ou a cores, abstratos ou figurativos, conceptuais, espirituais, históricos, humoristas ou dramáticos. Passando por dadaístas, futuristas, surrealistas, expressionistas e modernistas. Vão e vêm. Trata-se de tudo e de nada, de guerra e de paz, de amantes, vizinhos, animais e outros seres, de vulnerabilidades, do meu corpo, de vidas anteriores, do tempo presente e do próprio desenho.

Drawings
As thoughts come and go, one drawing follows the other. In black and white or colour, abstract or figurative, conceptual, spiritual, historic, humorous or dramatic. The Dadaists pass by, the Futurists, the Surrealists, Expressionists and Modernists, they come and go. It is about nothing in particular and about everything, about lovers, neighbours, animals and other creatures, about war and peace, about past lives, vulnerability, my flesh and bones, about the here and now and about drawing itself.

Tekeningen
Zoals gedachten komen en gaan, zo volgt de ene tekening op de andere. In zwart wit of kleur, abstract of figuratief, conceptueel, spiritueel, historisch, humoristisch of dramatisch. De Dadaïsten komen langs, de Futuristen, Surrealisten, Expressionisten en de Modernisten. Ze komen en gaan. Het gaat over niets en over alles, over oorlog en vrede, over geliefden, buren, dieren en andere wezens, over kwetsbaarheid, mijn lichaam, over vorige levens, over nu, en over het tekenen zelf.

 
Order a printed copy.

    
    
 

Home    Links    Contact    © Matthijs Warner    Diary    Art and Spirituality